۱۳۸۸/۱۱/۲۲

چگونه است ٣

چگونه است که در هیچ کاری خوب نیستم؟ عالی نیستم؟ چگونه است که هیچ کاری را به سرانجام درست نرسانده ام؟

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats