۱۳۸۹/۰۲/۰۱

چگونه است ٥


چگونه است که صبحگاه و در مسیر محل کار، دیدن سنجاب کوچکی که سبک بال عرض خیابان را طی می کند و بی خیال در میان چمنها پرسه می زند و دم بلند زیابیش را خودنمایانه  بالا می گیرد، اینقدر نشاط انگیز است؟

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats