۱۳۸۹/۰۲/۰۹

سکانس یازده


Coco avant Chanel (2009)

"بوی" بدون اینکه از نشان دادن کوکو در مجامع عمومی خجالت بکشد او را به ظیافتی رسمی می برد. پیش از آن کوکو برای خود از پارچه ای مشکی خریداری می کند و توصیه فروشنده را برای خریدن شکم بند نمی پذیرد.
در مجلس رقص "بوی" و کوکو با آن لباس ساده مشکی که حتی امروزه هم شیک به نظر می رسد در بین زوجهای دیگر در حال رقص هستند. تمام زنان به طرز خنده داری یک شکل به نظر می رسند.
کوکو در حال چرخ و خنده و رقص به بوی می گوید:
-         تمام زنان به تو نگاه می کنند.
و بوی جواب می دهد
-         نه، تمام زنان به تو نگاه می کنند.

پینوشت: فیلم به آرامی و با ریتمی مناسب و بدون تعجیل و شلختگی به جلو میسرد و در نهایت و در پایان بسیار فریبنده و گویای فیلم منظور خود را می رساند. فارغ از اینکه فیلم چقدر به حقیقت وفادار است می تواند به خوبی چیزی که کوکو را به شنل تبدیل می کند به بیننده نشان دهد.

Free counter and web stats