۱۳۸۹/۰۲/۱۹

حظ آدم کشی


دیروز پنج هموطن کرد را به جرم فعالیتهای تروریستی اعدام کردند. بدون اینکه خانواده هایشان را خبر دهند یا وکلایشان را. در خبرها آمده بود که با قطع تلفنها از روز قبل آنها را در اوین اعدام کرده اند. و من مانده ام که تلفنها را دیگر چرا قطع کرده اند ؟ آنها که هر کاری بخواهند می کنند...با تلفن یا بی تلفن.حتی خانواده ها هم نمی دانستند چه خبر است که بخواهند تماسی بگیرند.

و فکر می کنم شاید برای این بوده که نمی خواسته اند عیششان با زنگ تلفنی مخدوش شود. شاید می خواسته اند هر لحظه را خوب بچشند و حظ کنند بدون هیچ صدای دیگری که لذت شنیدن صدای خرخره بسته شده را از آنها دریغ کند.

ما که نمی دانیم شاید دیواری باشد در اوین که نوشته ای را به آن کوبیده باشند:

 " برادر گرامی قطع کردن تلفن، خاموش کردن موبایل، رعایت سکوت و نخوردن ساندویچ و تنقلات در هنگاه اجرای احکام اعدام نشانه شخصیت شما و احترام شما به دیگران است"
Free counter and web stats