۱۳۸۹/۰۳/۱۳

گنجینه دهم

بر جهان تکیه مکن گر قدحی می داری
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان

                                              حافظ
Free counter and web stats