۱۳۸۹/۰۳/۲۰

بهشت

اگر بهشت پشت این راه طولانی است. بگو که راست است. نمی خواهم تمام این راه را طی کنم و آن جا تنها تو باشی.
که به من می خندی.
Free counter and web stats