۱۳۸۹/۰۶/۰۵

ستاره ده

زخمهایی که بر سعادت ما از درون وارد می شود، بسیار عمیق تر از زخمهایی است که از بیرون می رسند.  

                                                                                                                                    متودوروس
Free counter and web stats