۱۳۸۹/۰۸/۲۴

ستاره دوازده

هرگز خطاهايتان را بيش از حد بزرگ نكنيد. اين كار را بهترين دوستانتان بي هيچ چشم داشتي برايتان انجام ميدهند.

                     (رابرت ادواردز)
Free counter and web stats