۱۳۸۹/۰۹/۰۸

جنگل گلستان، زغال گلستان

     *عکس از بی بی سی فارسی

 
اینجا نه جنگلهای کالیفرنیا است نه جنگلهای اندونزی. اینجا جنلگهای گلستان خودمان است که در آتش می سوزد. فکر کنم این روز چهارم است و هنوز آتش جنگلهای حاشیه خزر را خاموش نکرده اند. گرچه آتش سوزی در جنگل همه جای دنیا پیش می آید اما قسمت دردناکش این است که دولت فخیمه به روی خودش هم نمی آورد . نه همت مضاعفی،نه درخواست کمک بین المللی، نه بازتاب خبری مناسبی. یعنی کل جنگلهای شمال ایران به اندازه یک درخت نوار غزه هم برای دولتمردان ما اهمیت ندارد. ملت همیشه در صحنه هم که دو دستی چسبیده اند به اسم خلیج فارس و تا هرکس یک زیر و زبرش را کم و زیاد می کند خشتکش را سرش می کشند همان واکنشی را نشان می دهند که برای خشک شدن دریاچه ارومیه نشان دادند.البته این مورد یک خوبی هم دارد که زغال خوبی می شود برای کباب و جوجه و قلیان و وافور.
جنگل را بیخیال...زغال را عشق است.


Free counter and web stats