۱۳۸۹/۱۰/۰۵

پاراگراف هفتم

عشق او همچون خود طبیعت آرام بخش است. برای آدم هیچ معیاری تعیین نمی کند. هیچ چیز را برای آدم انتخاب نمی کند. به سادگی حقیقت وجود آدم را می پذیرد. درست مثل طبیعت. من حقیقی هستم، او نیز. این دو حقیقت یکدیگر را دوست دارند. همین.

نامه های عاشقانه یک پیامبر/ جبران خلیل جبران
Free counter and web stats