۱۳۸۹/۱۱/۲۲

حال

حالم گرفته است یا حالم را گرفته اند؟ شاید هم خودم، دودستی حالم را داده ام. از این همه حال دادن خودم، حالم به هم می خورد. احتمالا برای همین است که بی حالم. برای همین است که دیگر نه از خوشحالی و باحالی دیگران سرحال می شوم نه از چیز دیگری.
دلم می خواهد برای مدتی تو حال خودم باشم. دلم می خواهد بدون ترس، رها و آزاد برای چیزهایی که دوست دارم و لذتشان را می برم، حالی به حالی شوم. دلم می خواهد حال خودم را ببرم. ببرم تا هرجا که می توانم. جایی که نه آن را به کسی دهم نه کسی آن را بگیرد.
Free counter and web stats