۱۳۸۹/۱۲/۲۶

چگونه است ١٥

چگونه است که جواب بیشتر سوالهای مهم زندگیمان را خودمان می دانیم؟ چگونه است که آن را از خودمان دریغ می کنیم؟
Free counter and web stats