۱۳۹۰/۰۱/۰۴

گنجینه هجدهم

تو ز پیاله می خوری من همه خون که دم به دم
حق   لبم   همی  دهی  از   لب  خود  پیاله  را
                                 امیرخسرو دهلوی
Free counter and web stats