۱۳۹۰/۰۳/۱۱

هاله سحابی

کاش می دانستتند که هاله را نمی شود کشت.
قانون اول آزادی ست.هاله نابود نمی شود.تنها از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود.
از زنی مبارز در تهران،به درد و خشم در سینه ایرانیان، از ناله دل ایرانیان، به نعره و فریادی که آنها را خواهد برد.
خواهد بردشان به درک.
Free counter and web stats