۱۳۹۱/۰۶/۱۰

گله کردم، دهنت گفت: مگو هیچ که او          مست بود، امشب و امروز خماری دارد
                                                                                             سلمان ساوجی
Free counter and web stats