۱۳۹۱/۱۱/۲۷

به ز بیداری ١

Theo Gosselin / flickr

عنوان این مجموعه عکس برگرفته از این بیت حافظ است

سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم / زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats