۱۳۸۸/۱۱/۱۹

سکانس ٤
Blind Side (2009)

لیان در هوای سرد و بارانی روبروی مایک گنده ایستاده است و از او می پرسد که جایی برای خوابیدن دارد یا نه. مایک گنده سر به تایید تکان می دهد.
لیان: فکرشم نکن که بهم دروغ بگی.
مایک گنده اینبار به علامت منفی سر تکان می دهد.
لیان بر می گردد و به شان،شوهرش، که در خودرو منتظر اوست نگاهی می اندازد.
شان به پسرشان می گوید:
این نگاهو چندین بار دیدم. داره تصمیم می گیره  چیکار کنه.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats