۱۳۸۸/۱۲/۲۵

سکانس ٥

The Road (2009)

شب هنگام پدر در بستر، خسته و ناتوان از بیماری و مشکلات است. او می داند که در حال مردن است و نمیداند چه بر سر پسرش خواهد  آمد.
نمای بالا از او در روشنایی آتش که به آسمان نگاه می کند و اشک می ریزد.

پینوشت:  فیلم برداری و باند صدای فیلم درخشان و درخور است.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats