۱۳۸۹/۰۴/۲۱

چگونه است ٩


چگونه است که سالهاست مراسم روز تولد بنظرم ابلهانه و بی معنیست؟ مگر نه این است که پایکوبی یک سال نعمت زندگی است؟مگر نه این است که بودن با کسانی است که همراه زندگیت هستند در آن زمان؟ پس چگونه است که ترجیح می دهم روز تولد آدم را به حال خودش بگذارند تا کمی تنها بیندیشد. با خودش باشد و دستکم شمع فوت نکند و کیک قاچ نزند. 
Free counter and web stats