۱۳۸۹/۰۴/۲۵

سکانس هجده


Hard candy (2005)

فیلم با نمایش بسیار نزدیک پیغامهای متنی دو شخصیت اصلی در رایانه جف آغاز می شود که میانبری است برای رسیدن به اصل ماجرا.
***
ملاقات جف و هیلی، نحوه دیدار و صحبتهایی که بینشان می گذرد به همراه نماهای بسته از چهره دو نفر، بویژه هیلی شروع بسیار موفقی برای القای حس مورد نظر فیلمساز است. عدم استفاده عامدانه از نماهای باز و معرف، جز یکی دو مورد حتی در منزل جف ادامه می یابد. چرخش داستان پس از بی هوش شدن جف کارساز است و تماشاگر را درگیر می کند. اما درست پس از عمل جراحی هیلی روی جف و موفق به رها شدن جف داستان با افت محسوس روبرو می گردد. پافشاری کارگردان در استفاده کم از نماهای معرف و باز دیگر کاربردی ندارد و تبدیل به تکنیکی ناشیانه می شود. علاقه عاشقانه جف به جنل به هیچ عنوان باور پذیر نمی نماید و پایان فیلم را بسیار مبتذل جلوه می دهد. اینجاست که مشخص می شود چرا به طور مثال فیلم Shining  کوبریک می تواند به آن اندازه هیجان انگیز و در عین حال روانشناسانه باشد و این فیلم در حد یک فیلم سرگرم کننده و نه چندان با ارزش باقی بماند. 

Free counter and web stats