۱۳۸۹/۰۵/۲۵

تجربه ١

تجربه شنیدن یکی از آهنگهای قدیمی pet shop boys از رادیو ماشین هنگام رانندگی شبانه در Rome بعد از خوردن یکی از بهترین بستنیهای دنیا .
Free counter and web stats