۱۳۸۹/۰۶/۰۸

گنجینه سیزدهم

در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکم
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
                                               "حافظ"
Free counter and web stats