۱۳۸۹/۰۶/۲۴

گه خوردن

" گه خوردن" از آن اصطلاحات زبان شیرین پارسی است که گرچه چندین معادل دارد اما خیلی جاها فقط خودش است که حق مطلب را بیان می کند و واقعا گریزی از استفاده آن نیست. در این جریان سارا نمی دونم چی چی و دو دوست دیگرش که به جرم جاسوسی در مرز ایران و عراق دستگیر شده اند هم تنها همین اصطلاح است که مغز مطلب را بیان می کند. به این ترتیب که اگر آن خانوم جاسوس نبوده است پس گه خوردید که چهارده ماه تمام در زندان نگهش داشتید. اگر هم که جاسوس بوده است که گه خوردید که بدون هیچ محاکمه و دادگاهی ولش کردید برود.
Free counter and web stats