۱۳۸۹/۰۸/۱۰

به جدول زدن

نمی دانم چرا... اما بهش می گویند " به جدول زدن" ! غیر از این اسم درست درمونی برایش سراغ ندارم. منظورم همین "جنب شدن" یا ارضای جنسی در خواب است. البته مطمئن نیستم که دختران هم همچین پدیده ای را به همین صورت تجربه می کنند. اما در مردان گرامی بویژه در دوران شباب – که چه اسم برازنده ای هم هست – بسیار رایج است. گرچه باید گفت که این خیس شدن نیمه شبانه اصلا خوشایند و دلنشین نیست اما معمولا تحریک جنسی مربوطه بواسطه دیدن خوابی پورنو یا نیمه پورنو یا چیزی تو همون مایه ها است که می تواند لذت بخش، در عین حال عجیب یا حتی منزجر کننده باشد. در هر صورت تجربه جالبی است.
اولین تجربه به جدول زدن را خوب بخاطر دارم. خوابی که دیدم مربوط به زن همسایه بود که دو کوچه جلوتر از ما زندگی می کرد. با اینکه آنها یک طبقه بالاتر از منزل ما بودند از پنجره آشپزخانه ما می شد اتاق خواب آنها را دید زد. و یکی دوباری که توانسته بودم بعد از کشیکهای مداوم او را در حین تعویض لباس ببینم بهترین اتفاق جنسی آن دوران خود را رقم زده بودم. به واقع حتی از آن فاصله دور، تاثیر سوتین مشکی او – که هیچگاه از نزدیک ندیدمش و نمی شناسمش – به طرز غیرقابل باوری قوی و بکروتازه بود. به هر حال اولین خواب جدولی من خواب او بود که لباسهایش را می کند و از جلوی پنجره رد می شد. همین. باور کنید هیچ چیز بین ما اتفاق نیفتاد. حتی به برهنگی کامل هم نرسید.
اما یکی از عجیبترین خوابهای جدولی ام که هنوز آن را به یاد دارم و حتی گاهی به آن فکر می کنم یک دریای آرام و بدون موج بود. و بعد ناگهان یک وال بزرگ، مشکی و براق، باوقار و به سنگینی سر از آن بیرون آورد و نفسگیری کرد و با همان وقار و سنگینی به دریای آرام بازگشت. و من با نفسهای تند، غرق در لذت و بهت و منی از خواب پریدم.
Free counter and web stats