۱۳۸۹/۰۸/۱۱

گنجینه پانزدهم

دوران جهان بی می وساقی هیچ است           بی   زمزمه   ساز   عراقی   هیچ   است
هر چند  در  احوال  جهان  می نگرم            حاصل همه عشرت است وباقی هیچ است

                                                                                      "خیام"

Free counter and web stats