۱۳۹۳/۰۶/۲۷

Life is negligible

کلمه negligible در زبان علمی یا دستکم در حوزه‌ای که من در آن کار می‌کنم کاربرد بسیاری دارد. بهترین معنی لغوی آن که به ذهنم می‌رسد «قابل اغماض» است. خیلی وقتها پیش می‌آید که برای ساده سازی، پارامتری که قابل اغماض است حذف می‌شود. مثلا اگر پارامتر الف دارای ارزشی معادل 2 باشد و ارزش پارامتر ب 104 باشد. در شرایطی میتوان از پارامتر الف در مقابل پارامتر ب اغماض کرد یا می‌توان گفت الف negligible است در قیاس با ب و آن را کامل از محاسبات حذف کرد.
می گویند عمر دنیا چهار و نیم میلیارد سال است و احتمال می رود که تا یک و نیم میلیارد سال دیگر هم ادامه داشته باشد. یعنی حدودا شش میلیارد سال دنیا طول می‌کشد که می شود 6x109 سال. اگر متوسط طول زندگی انسان را 80 سال در نظر بگیریم ما شیش میلیارد سال را مرده ایم به جز هشتاد سالی که زنده‌ایم. واقعیت این است که ما میلیاردها سال مرده بودیم و میلیاردها سال هم خواهیم مرد. و این وسط این چند سال زندگی قابل اغماض است.  


هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats