۱۳۸۹/۰۳/۰۵

به کجا؟


کارمان به کجا کشیده است.

وقتی شمخانی وزیر دفاع آقای خاتمی بود حرف می زد. می گفتیم:
ای..تو یکی دیگه زر زر نکن

الان که حرف می زند. می گوییم:
بابا دمت گرم


حتی اگر درمیان حرفهایش " ایران بدون ولایت معنی ندارد" باشد.
Free counter and web stats