۱۳۸۹/۰۳/۰۵

گنجینه هشتم


ساقیا  جام  می ام  ده  که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد                                   


                                          حافظ
Free counter and web stats