۱۳۸۹/۰۳/۱۱

مسلمانی

من مسلمان بودن را انتخاب نکردم. مسلمانی من را انتخاب کرد. پس...یک جورهایی... او مسوول من است نه من مسوول او.
Free counter and web stats