۱۳۸۹/۰۴/۰۴

ستاره شش

امید بدترین بدهاست. چرا که موجب تداوم رنج و عذاب انسان می شود.
                                                                                      
                                                                                       نیچه 
Free counter and web stats