۱۳۸۹/۰۵/۲۶

یک بار در یک جلسه کاری بعد از اینکه یک سری نتایج را ارائه کردم وقتی طرف مقابل داشت نظرهای فنی خودش رو بیان می کرد. خیلی ناگهانی چیزی در ذهنم جرقه زد. اینکه من اصلا برای کار فنی ساخته نشده ام. این موضوع به قدری برایم روشن و آشکار آومد که متعجب شدم چرا هیچ گاه به این روشنی درکش نکرده بودم. دیروز هم باز در یک گفتگوی فنی با استاد راهنما، دقیقا همون اتفاق افتاد. اینبار هم به همان اندازه برایم روشن و ملموس بود اما دیگه برام تازگی نداشت.
خودم رو ملامت نمی کنم. چون می دونم در اون سیستمی که زندگی می کردم انتخاب راه زندگی و رشته تحصیلی در بدترین زمان و به احمقانه ترین روش ممکن بود. 

Free counter and web stats